O nama

Kontrola hrane životinjskog podrijetla

Veterinarska stanica Zaprešić 2011. godine implementirala je Normu 17020 kojom je od strane Hrvatske akreditacijske agencije ovlaštena za provođenje nadzora subjekata u poslovanju s hranom. Uz nadzor ispravnosti hrane životinjskog podrijetla, Veterinarska stanica Zaprešić provodi certificiranje pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

Naši počeci…

Sa veterinarskom djelatnošću na području općine Zaprešić započeto je 1948. godine, i to u okviru Kotarske veterinarske stanice Zagreb. 30.12.1955. godine Narodni odbor općine Zaprešić donosi akt o osnivanju Veterinarske stanice Zaprešić. Uskoro, 1956. godine, u okviru Veterinarske stanice Zaprešić, osnovana je Veterinarska ambulanta Dubravica. Iste godine s radom je počela i Veterinarska ambulanta Bistra, pa tako redom Veterinarska ambulanta Laduč 1957. godine, Veterinarska ambulanta Luka 1960. godine, i naposljetku Veterinarska ambulanta Pušća 1985. godine.

Gdje smo danas?

U zadnjih dvadesetak godina, a poglavito u zadnjih pet godina, izrazito se mnogo truda i sredstava ulaže u opremanje i osposobljavanje djelatnika na nove izazove tržišta. Povećanjem brige za dobrobit životinja ukazuje se potreba za otvaranjem ambulante za male životinje sa stacionarom za privremeno držanje izgubljenih u napuštenih životinja. Tako Ambulanta za male životinje (kućne ljubimce) danas zapošljava 50% stručnog osoblja Veterinarske stanice d.o.o. Zaprešić.