Sanitarna zaštita

Sestrinska tvrtka

Veterinarska stanica Zaprešić d.o.o. u suradnji sa sestrinskom tvrtkom Sanvet d.o.o. pruža usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema HACCP standardima za privatne i javne subjekte. Za više informacija o uslugama posjetite link:

Malo teorije…

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provode se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca. Provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima.